top of page
  • Снимка на автораTanya Marinova

5 Причини да придобиете диплома за висше образование във Великобритания

Университетите във Великобритания са еталон за качествено образование, покриващо най-високите академични стандарти. Затова в продължение на десетилетия английската образователна система е абсолютен лидер не само на европейско, но и на световно ниво. Дипломата, придобита във висше учебно заведение в Кралството, е сигурен гарант за изключителна конкурентоспособност на пазара на труда, независимо в коя страна по света ще търсите кариерна реализация.

Комбинация между традиции и иновации

Британските колежи и университети държат на дългогодишните си традиции, но са отворени към въвеждането на иновациите както в учебните си програми, така и в занятията с практическа насоченост. Обучението в тези институции ще Ви обогати с достъпа до високо квалифицирани преподаватели - утвърдени имена в родните и световни научни среди. Висшето образование в Англия е и Вашият най-пряк път до съвременните научни и технологични постижения, които своевременно се внедряват в учебния процес. Там ще имате на разположение:

  • Лаборатории;

  • Компютърни зали;

  • Дигитализирани помещения;

  • Учебни помещения, снабдени с най-висок клас техническо оборудване.

Щедро държавно финансиране

Великобритания е толерантна и социално ангажирана, и дава възможност на голям брой чуждестранни студенти да придобият по-висока образователна степен в страната. Около 500 хил. международни студенти завършват висшето си образование в Кралството всяка година, благодарение на щедрото правителствено финансиране. С помощта на Evolution AtoZ, Вие също ще можете да се възползвате от държавна финансова помощ в размер на до £16 000 за лични разходи, както и до £ 9250 за покриване на семестриални такси, по време на целия процес на обучение. Освен това можете да получавате стипендии за успех, както и допълнителни финансови стимули.


Персонално отношение към всеки студент

Особено характерно за английската образователната система е персоналното внимание към студента. В почти всеки един от топ колежите и университетите в Англия преподавателите се стремят да изградят индивидуална връзка и да поддържат ползотворна комуникация с всеки един от студентите си. Организират се редица дискусии, практически занимания, проекти и семинари. По този начин се изгражда взаимно доверие, което е в основата на гладко протичащия обучителен процес, но се придобиват и ценни умения като: комуникативност, инициативност, увереност, логическо мислене. Активно се търси оптимизация на учебния процес на всяко едно ниво, което допринася за поддържане на високите образователни стандарти в Англия.

Практическо приложение на придобитите знания

В британските колежи и университети образованието не се изчерпва с редовното посещаване на лекции. Основен фокус е придобиването на практически умения и то в реална творческа среда и работна обстановка. Това ще Ви помогне да приложите знанията си, да придобиете солидна професионална квалификация и други умения, които биха Ви били особено полезни в кариерния път занапред. Този тип обучение изгражда качества, които са особено ценени в световен мащаб и ще Ви направят силно конкурентни на пазара на труда на световно ниво. Неслучайно придобитото във Великобритания образование се радва на всеобщо одобрение и почит в бизнес средите у нас и в чужбина.


Вълнуващ и приключенски студентски живот

Кампусите във Великобритания са изключително добре издържани в материално отношение. Там ще бъдете част от особено интересна, мултикултурна и мултинационална, социална среда. Ще споделяте страхотни емоции и запомнящи се преживявания с интелигентни, колоритни и забавни хора. Ще имате на разположение много на брой опции за посещение на културни мероприятия, концерти, архитектурни и природни забележителности, спортни мероприятия. Единственото, което се изисква от Вас, е да се осмелите да се впуснете в това приключение. Ние, от Evolution AtoZ, обещаваме да Ви подкрепяме и съдействаме във всеки един етап от това вълнуващо пътешествие.


Comments


bottom of page