Students Chatting

Често задавани въпроси

Образование

Образование

Какво представляват програмите HND и Top-up?


HND означава Национална диплома за висше образование. Представлява двугодишно обучение, което, при висок успех, дава право за записване в трети курс на академична степен, което всъщност е top-up курсът на обучение.

След завършване на Top-up курс, студентите получават квалификация Level 6, еквивалентна на бакалавърска степен. HND курсовете, подлежащи на финансиране, са full-time или 21 часа седмично. Обикновено студентите ходят в колежа два дни от седмицата.
Реалност ли е студентското финансиране?


Реална ли е възможността всеки студент да получава лично финансиране от £10000-£16000 на година, за всяка година от периода на обучение?

Всеки гражданин на Европейския съюз може да кандидатсва за финансиране за таксата на колежа. Гражданите на ЕС, които са пребивавали на територията на UK пет последователни години преди започване на курса, могат да кандидатстват както за финансиране за таксата на обучение, така и за лично финансиране. Личното финансиране е за всяка от годините на обучение.

Сумата зависи и се определя на база семейно положение и доход на кандидатстващия. Сумата, която получава необвързан студент, като лично финансиране на година е около £10 000. Когато кандидатът има семейство и деца, сумата е по-висока.

Student Finance England изплаща на студента сумата за лично финансиране по лична банкова сметка, на три вноски, според старта на семестрите. Таксата на колежа се изплаща директно по сметка на колежа. Освен личното финансиране, което всеки кандидат получава, той може да се възползва от 30% намаление на транспорта, кансел таксата и други студентски привилегии.
Това заем ли е или безвъзмездна помощ?


След някои промени, които Student Finance въведе, вече почти цялата сума за лично финансиране и таска на колежа са под формата на студентски заем и малка част от парите са безвъзмездни. Изплащането на заема обаче започва, едва когато студентът завърши и започне да печели повече от £25000 на година.

Ако доходът му е под £25000, заемът не се изплаща. Давността на заема е 30 години. Има допълнителна помощ за самотни родители, както и възможност за изплащане на част от разходите за детска градина, ако студентът може да докаже, че детето му ходи в регистрирана по Ofsted градина.

Ако напуснете Обединеното кралство, вноските Ви ще се определят според приходите в държавата, в която живеете.
Какви са условията за кандидатстване и на какви критерии трябва да отговарят кандидатите?


Основно изискване на всички колежи е кандидатите да имат диплома за завършено средно образование и да владеят Английски език. Нивото на Английски трябва да е достатъчно добро, за да могат кандидатите да водят разговор, да пишат и четат.

Повечето колежи не изискват сертификат за владеене на Английски език, а сами подготвят и провеждат свои вътрешни тестове и интервюта. Някои колежи предпочитат и изискват сертификат B2.
Има ли възрастово ограничение?


За заем, който покрива семестриалните такси, няма ограничения във възрастта. Но за заем за издръжка, кандидатите трябва да са под 60-годишна възраст.
Каква е тежестта на тези дипломи в очите на британския работодател?


Дипломата за завършено образование или квалификация е необходимо условие за започване на работа. Тежестта на тези дипломи се измерва в покриване на условията на работодателите, изискващи определени квалификации за започване на работа.

Истинската тежест обаче се определя от личностните качества на кандидатите, това какво могат да правят и какъв опит имат. Със сигурност квалификациите, които студентите получават в различните образователни институции, са с различна тежест в очите на работодателите.

Определено бихме препоръчали на всички да се възползват от вече изградения положителен имидж на London School of Business and Management, който от години работи в партньорство с Northampton University, както и Anglia Ruskin University.

Качеството на обучението е доказано, условията за провеждане на лекции и упражнения са едни от най-добрите в Лондон, библитеките разполагат с богат набор от литература, необходима за развитието на всеки студент.
Какъв е ангажиментът на Evolution AtoZ Ltd. към студентите?


Нашият ангажимент към всички кандидати започва с подготовка и изготвяне на необходимите документи за кандидатсване, попълване на application forms както към колежа, така и към Student Finance.

Пълно съдействие при процеса на кандидатсване, както и при всички възникнали обстоятелства по време на обучението. Нашата компания е официален представител на LSBM, Anglia Ruskin University, DG College и др., и поддържа тясно сътрудничество със съответните колежи през целия процес на кандидатстване и обучение.

През периода на обучение за всеки студент възникват различни казуси, които се стремим да разрешим чрез добрата си комуникация с всички звена на образователните и финансови институции. Ангажиментът на Evolution AtoZ Ltd. към всеки един от кандидатите и вече настоящите студенти приключва тогава, когато той се дипломира.