top of page

Общи условия

Условия за ползване
Добре дошли на www.evolutionatoz.com! Очакваме обаче да спазвате нашите правила и разпоредби, както е описано по-долу.

Приемане на термини
Чрез регистриране на сметка в уебсайта или по друг начин достъп до или използване на която и да е част от уеб сайта, вие приемате тези условия и се съгласявате да сте обвързани от тях. Установеното споразумение се упоменава в тези Условия за ползване като Споразумение за ползване.

Поверителност на децата онлайн
Приемайки тези условия, приемате, че сте най-малко на 16 години в момента на регистрацията. Ако още не сте достигнали необходимите 16 години, моля, изпратете писмен формуляр, съдържащ изричното съгласие на родителите си, на адрес office@studymedicineatoz.com, за да можем да приемем регистрацията Ви и да Ви посрещнем в нашата общност. Ако не го направите, ще изложите профила си на прекратяване.

Прекратяване на потребителското споразумение
Споразумението с потребителя е в сила, докато не бъде прекратено от която и да е от страните. Ако даден потребител вече не се съгласи да бъде обвързан с настоящите Условия за ползване, той трябва да уведоми администрацията на сайта за прекратяването. Потребителят може по всяко време да уведоми за прекратяването на Споразумението за ползване. Тези известия и искания се приемат само от администрацията на уебсайта, когато:
Получават се чрез формуляра за контакт AtoZ Ltd. Произхожда от потребителя, на когото се отразява известието или искането. При поискване от администрацията на уебсайта се потвърждава от съобщение, произтичащо от акаунта за електронна поща или телефонния ви номер, свързан с вас.

Промени в тези условия
AtoZ Ltd. си запазва правото да променя или добавя към тези Условия за ползване. Всички промени ще бъдат обвързващи и за съществуващи потребителски договори, при условие че потребителят получи 30-дневно предизвестие за промените. В този период AtoZ Ltd. ще обсъди сериозно възраженията на потребителя и може да реши да отмени или промени промените въз основа на тези възражения. Ако AtoZ Ltd. отхвърли възражение, потребителят има право да прекрати Споразумението за потребителя в края на този период на предизвестие.

Отговорност на потребителите
Когато ни изпратите молбата си или направите (или позволите на трети лица да правят) материал, информация или документи, достъпни чрез уебсайта (всякакъв такъв материал, Съдържание), Вие изцяло носите отговорност за съдържанието и произтичащите вреди от това съдържание. Такъв е случаят, независимо дали въпросното съдържание представлява текст, графика, аудиофайл или компютърен софтуер. Чрез предоставянето на Съдържание вие ​​представяте и гарантирате, че:
Съдържанието не съдържа нищо заплашително, злоумишлено, тормозно, измъчващо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, клеветническо, инвазивно от неприкосновеността на личния живот на другите, омразно или расово, етнически или по друг начин нежелателно изтеглянето, копирането и използването на Съдържанието не нарушават правата на собственост, включително, но не само авторски права, патенти, търговски марки или търговски тайни, на трети лица ако вашият работодател има права върху интелектуална собственост, която създавате, (i) сте получили разрешение от вашия работодател да публикувате или предоставяте съдържанието, включително, но не само софтуер, или (ii) сте осигурили на работодателя ви отказ всички права в или към Съдържанието
напълно сте спазили всички лицензи на трети страни, свързани със Съдържанието, и сте направили всичко необходимо, за да успеете да преминете успешно до крайните потребители всички необходими термини Съдържанието не съдържа или не инсталира вируси, червеи, злонамерен софтуер, троянски коне или друго вредно или разрушително съдържание
Съдържанието не е спам, не е машинно или произволно генерирано и не съдържа неетично или нежелано търговско съдържание, предназначено да привлича трафик към сайтове на трети страни или да увеличава класификацията на търсачките на сайтове на трети страни или да извършва допълнителни незаконни действия като фишинг) или заблуждават получателите по отношение на източника на материала (като spoofing)
Съдържанието не е порнографско или по друг начин не е подходящо за среда на работното място, не съдържа заплахи или подстрекава насилие към физически или юридически лица и не нарушава правата за поверителност или публичност на трета страна
вашето съдържание не се рекламира чрез нежелани електронни съобщения като спам връзки в дискусионни групи, електронни списъци, други блогове и уеб сайтове и подобни нежелани промоционални методи
вашето съдържание не е наименувано по начин, който подвежда читателите ви да мислят, че сте друго лице или компания. Например вашият URL адрес или име на съдържанието не е името на друго лице освен вас или компания, различна от вашата собственост, и в случая на Съдържание, включващо компютърния код, имате точна категоризация и / или описате вида, естеството, използванията и последиците от материалите, поискани от AtoZ Ltd. или по друг начин. Чрез подаване на съдържание в AtoZ Ltd. за включване на нашия уебсайт, Вие предоставяте на AtoZ Ltd. глобален, безвъзмезден и неизключителен лиценз за възпроизвеждане, модифициране, адаптиране и публикуване на съдържанието единствено с цел популяризиране на AtoZ Ltd..

Без да ограничава никое от тези декларации или гаранции, AtoZ Ltd. има право (макар и да не е задължено) да отказва или премахва в AtoZ Ltd. съдържание, което в разумно мнение на AtoZ Ltd. нарушава която и да е политика на AtoZ Ltd. или по какъвто и да е начин вредни или нежелателни. AtoZ Ltd. не носи отговорност за каквито и да било действия или пропуски от страна на потребителя, включително каквито и да било щети, настъпили в резултат на такива действия или пропуски.

Отговорност на посетителите на уебсайтове
AtoZ не е прегледала и не може да преглежда всички материали, включително компютърен софтуер, публикувани на уебсайта и следователно не може да носи отговорност за съдържанието, употребата или ефектите на този материал. Чрез използването на уебсайта, AtoZ Ltd. не представлява или не предполага, че подкрепя материалите, публикувани там, или че счита, че такъв материал е точен, полезен или невредоновен. Вие сте отговорни за вземането на предпазни мерки, ако е необходимо, за да предпазите себе си и вашите компютърни системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. Сайтът може да съдържа обидно, неприлично или по друг начин нежелателно съдържание, както и съдържание, съдържащо технически неточности, печатни грешки и други грешки. Уебсайтът може също така да съдържа материали, които нарушават правата за поверителност или публичност, или нарушават интелектуалната собственост и други права на собственост на трети страни, или изтеглянето, копирането или използването на които подлежи на допълнителни условия, посочени или неопределени. AtoZ Ltd. не носи отговорност за щети, причинени от използването от страна на посетителите на уебсайта или от изтеглянето от тези посетители на публикувано там съдържание.

Нарушение на условията
AtoZ Ltd. си запазва правото да прекрати всички сметки за услугата или да откаже достъп и използване на уебсайта на всяко физическо лице или юридическо лице, ако неговото използване на уеб сайта доведе до нарушение на който и да е от тези условия или условия а след това прекратяване на сметката, нарушенията могат да доведат до издаване на официални предупреждения или (временни) забрани за сметка на потребителя. Не искаме да правим това, затова моля, помислете преди да допринесете! Членовете на персонала на администрацията на сайта оценяват всеки отделен случай на нарушение на Условията за ползване и резултатите от него за всеки отделен случай. Всеки случай е различен и ще бъде съответно третиран по преценка на член на персонала.

Правила за нарушаване на авторски права и DMCA
Тъй като AtoZ Ltd. приканва други да зачитат своите права на интелектуална собственост, тя зачита правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалът, намиращ се върху или свързан с AtoZ Ltd., нарушава авторските права ви, вие се насърчавате да съобщавате за AtoZ Ltd. в съответствие с политиката на AtoZ Ltd. за авторското право. AtoZ Ltd. ще отговори на всички такива известия, включително, ако е необходимо или подходящо, като премахне нарушения материал или деактивира всички връзки към материала, който е в нарушение. AtoZ Ltd. ще прекрати достъпа и използването на уебсайта на посетителя, ако при подходящи обстоятелства посетителят е решен да бъде повтарящ се нарушител на авторските права или други права върху интелектуалната собственост на AtoZ Ltd. или други.

Интелектуална собственост
Настоящото споразумение не прехвърля от AtoZ Ltd. никакви медицински продукти AtoZ или интелектуална собственост на трети страни, а правата, собствеността и интереса към и върху тази собственост ще останат (между страните) единствено с AtoZ Ltd., означение AtoZ и всички други търговски марки, сервизни марки, графики и лога използвани във връзка с AtoZ Ltd. или уебсайта са търговски марки или регистрирани търговски марки на лицензатори на AtoZ Ltd. B.V. или Medic AtoZ. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Използването на уебсайта от Вас не ви дава право или лиценз да възпроизвеждате или да използвате по друг начин медицински продукти AtoZ или търговски марки на трети страни.

Реклами
AtoZ Ltd. си запазва правото да показва реклами на уебсайта и вашето съдържание.

Отказ от отговорност
Уебсайтът се предоставя, както е. AtoZ Ltd. и нейните доставчици и лицензодатели се отказват от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение. Нито AtoZ Ltd., нито нейните доставчици и лицензодатели не поемат никаква гаранция, че уебсайтът няма да има грешки или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или непрекъснат. Разбирате, че изтегляте или по друг начин получавате съдържание или услуги чрез уебсайта по свое усмотрение и риск.

Ограничаване на отговорността
При никакви обстоятелства AtoZ Ltd. или нейните доставчици или лицензодатели не носят отговорност по отношение на който и да е предмет на настоящото споразумение по какъвто и да е договор, небрежност, стриктна отговорност или друга правна или справедлива теория за: (i) всякакви специални, случайни или последващи вреди (ii) разходите за възлагане на обществени поръчки за заместващи продукти или услуги или (iii) за прекъсване на използването или загубата или корупцията на данните. AtoZ Ltd. не носи отговорност за неизправности или закъснения поради проблеми извън техния разумен контрол. Гореизложеното не се прилага до степен, забранена от приложимото законодателство.

Общо представителство и гаранция
Вие декларирате и гарантирате, че (i) вашето използване на уебсайта ще бъде в строго съответствие с условията за употреба на AtoZ Ltd., с настоящото споразумение и с всички приложими закони и разпоредби (включително, без ограничение, местни закони или подзаконови актове във вашата страна, държава , град или друга правителствена област относно онлайн поведение и приемливо съдържание и включващи всички приложими закони, отнасящи се до предаването на технически данни, изнесени от Нидерландия или страната, в която пребивавате) и (ii) вашето използване на уебсайта няма да наруши или злоупотребява с правата на интелектуална собственост на трета страна.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате AtoZ Ltd., нейните изпълнители и техните лицензодатели и съответните им директори, служители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на уебсайта , включително, но не само, вашето нарушение на това Споразумение.

Юрисдикция и спорове
Всички правни взаимоотношения между AtoZ Ltd. и потребителя се уреждат от законите на България. Ако възникне някакъв спор относно Споразумението за ползване, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, той трябва да бъде изправен пред компетентния съд в България.

bottom of page